BCR娱乐城

BCR娱乐城

吾愿与先生同业者,皆以先生之学为学,其不与先生同业者,皆以先生之心为心,则郡邑之呻吟皆起矣。 而金银花性补,善解阴毒,得参、而其功益大,然非得附子则不能直入阴毒之中而又出于阴毒之外。

鄙见惟补肺阿胶汤,内有甘草、兜铃、杏仁、牛蒡清金降火,糯米、阿胶润肺安胎,一方而胎病两调,至稳至当。连服数剂,疮起而溃,乃减半。

气血旺而脾胃自健,脾胃健而痘疮安得不充满乎。 服一月骨蒸自退,便可望子矣。

见此等症候,亦九死一生之兆也。 方拟六味地黄汤,滋水生木,更加归芍甘草钩藤之属,和阳熄风,风熄而惊自定矣。

大约金刀之伤,必过于流血,血尽则发渴,渴若饮水,立刻即亡,故刀伤之渴,断须坚忍。 不知子未下,补则益于子,子已下,补则益于母,益子而胞衣之气连,益母而胞衣之气脱,实有不同。

盖阴邪阳祟多在神宇,潜踪幽阴岩洞,实其往来之所,触之最易相犯,故孕妇不可不戒也。 盖产门之上,原有骨二块,两相斗合,未产之前,其骨自合,将产之际,其骨自开,故交骨为儿门之关,亦为妇人阴门之键。

Leave a Reply